Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Aanvraagprocedure
Bent u een cliënt (of cliëntvertegenwoordiger) bij Cordaan en wilt u een bijdrage aanvragen ter financiering van een leuke activiteit? Bekijk hier de aanvraagprocedure.

Via het aanvraagformulier kunt u de aanvraag indienen.
De bijlage versturen bij het aanvraagformulier kan als u de website heeft benaderd via Firefox of Chrome. U kunt de bijlage ook per mail sturen naar sfs@cordaan.nl.

Aanvragen dienen uiterlijk vier weken voorafgaande aan de bestuursvergadering ingediend te zijn. Vergaderdata van het bestuur in 2020 zijn: 18 februari, 21 april, 29 juni, 22 september en 8 december.


                                                                                                                                                             Normering voor toekenning aanvragen
Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen.
Vastgestelde normbedragen d.d. 25-5-2016 - maximale cofinanciering Cornuit:        
                       
Type activiteit                        steunpercentage                

Vakanties                                20%-25%                     
Uitjes binnen Amsterdam        25%                    
Uitjes buiten Amsterdam         50%                    
Etentjes                                  75%                    
                       
Aan deze normbedragen kunnen geen rechten ontleend worden wat toekenning betreft.

 

Vriendenstichtingen
Wanneer uw woon- of dagbestedinglocatie een eigen vriendenstichting* heeft, kunt u rechtstreeks daar uw aanvraag indienen.

*De niet-aangesloten vriendenstichtingen zijn: Stichting Vrienden van de Buitenhof, Stichting Vrienden van Buitenveldert, Stichting Vrienden van De Gooyer, Stichting Vrienden van De Die, Stichting Vrienden van In het Zomerpark.