Mascotte Daan de Dino

Cordaan is in samenwerking met Stichting Prisma (vrijetijdsbesteding) benaderd door Gehandicapten Sport Nederland voor het opzetten van een programma gericht op bewegen dat aansluit bij het landelijke programma Zo kan het ook!

Het programma Leef & Stijl is hieruit ontstaan. Waarbij er breder wordt gekeken dan alleen gericht op bewegen. Leef & Stijl is namelijk gericht op het gedrag en gezondheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van leven van een cliënt. Hierbij wordt sport en bewegen, in zowel dagbestedingsvorm als vrijetijdsbestedingsvorm, als middel ingezet.

De kwaliteit van leven van een cliënt is van belang en daarmee dus een gezonde leefstijl.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de begeleiders. Zij gaan tools en deskundigheid aangereikt krijgen om cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het doen van aanpassingen in hun leefstijl.

Hulpmiddelen die worden ingezet zijn onder anderen een aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden en een persoonlijk beweegplan voor elke cliënt. Voor ondersteuning en coaching tijdens dit proces kunnen de begeleiders van Cordaan terugvallen op bewegingscoaches. Op elke locatie wordt door de afdeling bewegen een bewegingscoach aangesteld. In de eerste projectfase zal het project zich richten op locatie 'de Werf'. Na deze eerste fase wil Cordaan het project gaan uitbreiden over de overige locaties.

De mascotte (Daan de Dino) zal worden ingezet tijdens sportevenementen en activiteiten gelinkt aan Leef & Stijl of activiteiten met een zelfde achtergrond.
Stichting Cornuit heeft een deel hiervan gefinancierd.

Bron: Project Leef & Stijl

 

Hier zie je Daan de Dino bij de Werfloop: