Tekenen en Schilderen in dienstencentrum Olympisch Kwartier

In het dienstencentrum vindt een groot aantal activiteiten plaats.
Vaak worden activiteiten opgezet, nadat deelnemers aan bestaande activiteiten met voorstellen komen voor nieuwe activiteiten.
Over de verschillende activiteiten wordt informatie uitgewisseld. Zo kwam op een dag de wens bovendrijven om met volwassenen uit de buurt in het dienstencentrum te tekenen en te schilderen.Richard Ross, een van de bewoners van blok 6 van het Olympisch Kwartier, was bereid om als begeleider/docent op te treden.
Inmiddels vindt de cursus nu voor de 3e keer plaats. Dankzij een bijdrage van Cornuit kunnen we een lage bijdrage aan de deelnemers vragen en hebben we zelf materiaal als kwasten, verf, schilderdoekjes etc. kunnen aanschaffen omdat we goede aanbiedingen zoeken.

Er wordt met inspiratie gewerkt. We wisselen met elkaar uit wat leuke onderwerpen zijn om over te schilderen. Sommigen van ons hebben in hun hoofd wat zij gaan maken. Anderen bekijken kunstboeken om inspiratie op te doen. Soms brengt Richard werk mee dat hij heeft gemaakt. We doen op verschillende manieren aan kunstbeschouwing. Ook zijn er deelnemers, die fotomateriaal gebruiken,
Het merendeel van de deelnemers woont in de directe omgeving van het diensten-centrum. Het was niet moeilijk om voldoende deelnemers te vinden. Aan het eind van een serie lessen stellen we het werk ten toon in het dienstencentrum. Zo worden meer bewoners en deelnemers aan verschillende activiteiten enthousiast.
De sfeer is gezellig en goed. Heel verschillende mensen nemen deel van ouder tot jonger, met ggz achtergrond maar ook zonder ggz achtergrond. We hebben met elkaar een gezellige avond en vaak maken we mooie dingen en zijn we trots op wat we gemaakt hebben. Het zijn avonden, die heel speciaal zijn. Er gebeuren bijzondere dingen. We maken op een warme manier contact met elkaar. Onze belangstelling voor tekenen en schilderen zorgt voor het maken van verbindingen, die prettig en open zijn. We zijn samen verantwoordelijk voor goed gebruik van het dienstencentrum. We beschermen de tafels, we zetten koffie; meestal heeft iemand iets lekkers gemaakt; kortom het is een fijne club. We krijgen goede begeleiding. We zijn trots op ons werk. We zijn blij met de middelen, die Cornuit aan ons heeft gegeven. Niet iedereen kan dure lessen betalen en het helpt ons om de drempel te verlagen en op loopafstand van onze woonplek dit initiatief van teken en schilderlessen te organiseren.

We willen Cornuit dan ook namens de groep hartelijk bedanken voor de bijdrage.

Riet van Wees
Buurtbewoner van het Olympisch Kwartier en deelnemer aan de schilder-tekenclub