Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Aanvraagprocedure
Bent u een cliënt (of cliëntvertegenwoordiger) bij Cordaan en wilt u een bijdrage aanvragen ter financiering van een leuke activiteit? Bekijk hier de aanvraagprocedure.
 

Via het aanvraagformulier kunt u de aanvraag indienen.
LET OP: STUUR JE AANVRAAG PER MAIL NAAR CORNUIT@CORDAAN.NL. 

De bijlage versturen bij het aanvraagformulier kan als u de website heeft benaderd via Firefox of Chrome. U kunt de bijlage ook per mail sturen naar cornuit@cordaan.nl.

Aanvragen dienen uiterlijk vier weken voorafgaande aan de bestuursvergadering ingediend te zijn. Vergaderdata van het bestuur in 2022 zijn: 1 maart, 19 april, 21 juni, 19 september en 15 november.


                                                                                                                                                             Normering voor toekenning aanvragen
Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen.
Vastgestelde normbedragen d.d. 25-5-2016 - maximale cofinanciering Cornuit:        
                       
Type activiteit                        steunpercentage                

Vakanties                                20%-25%                     
Uitjes binnen Amsterdam          25%                    
Uitjes buiten Amsterdam          50%                    
Etentjes                                  75%                    
                       
Aan deze normbedragen kunnen geen rechten ontleend worden wat toekenning betreft.

 

Vriendenstichtingen
Wanneer uw woon- of dagbestedinglocatie een eigen vriendenstichting* heeft, kunt u rechtstreeks daar uw aanvraag indienen.

*De niet-aangesloten vriendenstichtingen zijn: Stichting Vrienden van de Buitenhof, Stichting Vrienden van Buitenveldert, Stichting Vrienden van De Gooyer, Stichting Vrienden van De Die, Stichting Vrienden van In het Zomerpark.