Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Aanvraagprocedure
Bent u een cliënt (of cliëntvertegenwoordiger) bij Cordaan en wilt u een bijdrage aanvragen ter financiering van een leuke activiteit? Bekijk hier de aanvraagprocedure.

Vanaf 23 januari jl. is het aanvraagformulier gewijzigd. Lees hier wat de veranderingen zijn. 

Via het aanvraagformulier kunt u de aanvraag indienen.

Aanvragen dienen uiterlijk vier weken voorafgaande aan de bestuursvergadering ingediend te zijn. Vergaderdata van het bestuur in 2023 zijn: 28 februari, 24 april, 18 juli, 6 september en 21 november.

                                                                                                                                

Normering voor toekenning aanvragen
Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen.
Vastgestelde normbedragen d.d. 01-01-2023 - maximale co-financiering Cornuit:        
                       
Type activiteit                        steunpercentage                
a. Vakantie                               (20-25%)
b. Activiteit op/rond de locatie    (25%)
c. Activiteiten buiten de locatie   (25-50%)
d. Overige                                (nog niet bekend)

Aan deze normbedragen kunnen geen rechten ontleend worden wat toekenning betreft.

 

Vriendenstichtingen
Wanneer uw woon- of dagbestedinglocatie een eigen vriendenstichting* heeft, kunt u rechtstreeks daar uw aanvraag indienen.

*De niet-aangesloten vriendenstichtingen zijn: Stichting Vrienden van de Buitenhof, Stichting Vrienden van Buitenveldert, Stichting Vrienden van De Gooyer, Stichting Vrienden van De Die, Stichting Vrienden van In het Zomerpark.