Protac ballendeken voor de kinderen

Op 26 september 2017 hebben wij als Zorg Onderwijs Groep Alphons Laudy SO van Cordaan Jeugd een aanvraag ingediend voor de Protac Ballendeken.

Wij werken met kinderen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsleeftijd wisselend tussen 1 jaar tot maximaal 3.5 jaar. Naast hun verstandelijke beperking hebben zij ook een zeer verstoorde prikkelverwerking waarbij zij hulp nodig hebben van begeleiders en middelen om terug te komen in een ontspannen staat. Wij werken middels de ‘Motor Meter’ die onze ergotherapeut, Roby Veenstra, zo heeft aangepast dat hij inzetbaar is voor onze doelgroep. De Motor Meter heb ik als bijlage toegevoegd.

Daarom hebben wij de Ballendeken aangevraagd. Dit is een rode activiteit die op zoveel verschillende manieren kan worden ingezet. Toelichting foto: een kind die op zijn buik op de ballendeken ligt en daardoor beter tot rust kan komen met de koffiebonen.
Ook zetten wij de Ballendeken in als een kind zit op zijn/haar stoel en dan als een deken over hem/haar heen leggen.

Voornaamste doel is om middels de deken hun lichaam beter te ervaren en daardoor weer hun arousal in het geel te krijgen, om zo beter tot ontwikkeling te komen.

Bron: Zorg Onderwijs Groep Alphons Laudy SO van Cordaan Jeugd