Uitstapje naar het Snoezelcentrum

De Zorg Onderwijs Groep is een groep dat is ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het zijn kinderen die cognitief en /of sociaal kunnen profiteren van (het speciaal) onderwijs, maar het qua grootte, drukte of prikkels niet aan zouden kunnen ook echt naar school te gaan. Of kinderen die het sociale aspect uit (het speciaal) onderwijs kunnen halen, maar cognitief weinig aansluiting vinden.  Sommige kinderen kunnen worden klaargestoomd voor een doorstroom naar school, andere kinderen zitten precies op hun plek binnen de Zorg Onderwijs Groep. Zij krijgen dagbesteding aangeboden in een ruimte, gevestigd binnen een ZMLK school waar zij wisselende activiteiten op hun eigen niveau aangeboden krijgen.

De Zorg Onderwijs Groep bestaat dit jaar vier jaar! Dit wilden we graag met de kinderen vieren. Donderdag 24 november hebben we een uitstapje gemaakt naar het Snoezelcentrum. Het Snoezelcentrum is gevestigd in verzorgingshuis ‘Vreugdehof’ in Amsterdam Zuid. Het Snoezelcentrum heeft zes verschillende snoezelruimtes, de zevende is in aanbouw.
- Natuurkamer
- Muziekkamer
- Winterkamer
- Black Light kamer
- Bubbelkamer
- Hemelruimte

Onze cliënten hebben vaak een verstoorde prikkelverwerking, waardoor veel standaard uitstapjes naar bijvoorbeeld een indoor speelparadijs, veel van ze vraagt. De kinderen hebben enorm veel baat bij het snoezelen, maar binnen de school is hier geen mogelijkheid voor.
Door te snoezelen kunnen de cliënten optimaal gebruik maken van al hun zintuigen, op een voor hun zo prettig mogelijke manier. Vanwege het unieke karakter van dit uitstapje, hebben wij Stichting Cornuit gevraagd als sponsor. Zij hebben dit uitje mede gefinancierd.

Het begon al als één groot avontuur, omdat wij een hele touringcar voor onszelf hadden.
Doordat het Snoezelcentrum zoveel verschillende ruimtes heeft, konden wij ons in kleine groepjes van maximaal drie cliënten splitsen. De ruimtes waren ruim opgezet, met binnen iedere ruimte een grote variatie aan zintuig stimulerende activiteiten. Iedere cliënt kon zelf zijn eigen keuzes maken wat te doen, wat te zien en wat te beleven. Voor alle ontwikkelingsniveaus was er genoeg uitdaging. De kinderen genoten zichtbaar van alle mogelijkheden en materialen die de verschillende ruimtes boden. Zij daagden zichzelf uit dingen te ontdekken, maar konden ook opgaan in wat er te zien was. Na 1.5 uur snoezelen in de ochtend zijn wij gaan lunchen, deze lunch was geheel verzorgd door het Snoezelcentrum en in een aparte ruimte, zodat wij als groep rustig bij elkaar konden blijven. Na de lunch zijn wij weer 1.5 uur gaan snoezelen. Zo hebben alle kinderen alle zes de ruimtes bezocht.

Eenmaal terug op de Zorg Onderwijs Groep waren de kinderen en begeleiding erg ontspannen en ook thuis merkten de ouders dat hun kinderen een zeer relaxte dag hadden gehad en zichtbaar hadden genoten. Meerdere ouders hopen ook zelf een keer met hun kinderen het Snoezelcentrum  te kunnen bezoeken.
Ook de begeleiding vond dit een enorm geslaagd uitstapje die zeker voor herhaling vatbaar is!

Bron: Zorg Onderwijs Groep