Tablet Café Berkenstede

In maart 2016 is er door ondersteuning van stichting Cornuit een tablet café geopend in zorgcentrum Berkenstede. De locatie heeft twee tablets en benodigdheden kunnen aanschaffen. Het gestarte initiatief is nog steeds aanwezig op de locatie en om de week krijgen bewoners van Berkenstede les in het gebruik van een tablet. De tablets worden ook voor andere doeleinden gebruikt. 
 
De doelstelling van het Tablet Café is het laagdrempelig aanleren van digitale vaardigheden van bewoners en buurtbewoners in en rondom Berkenstede. Onder begeleiding van drie vrijwilligers zogenoemde "tablet coaches" zijn er tablet café bijeenkomsten georganiseerd om de donderdag van 14:00-16:00 uur. 
 
Er zijn ongeveer 10 verschillende deelnemers gekomen afgelopen jaar die veel nieuwe digitale vaardigheden hebben geleerd van onze enthousiaste vrijwilliger! Het Café is een succes! Momenteel wordt de bijeenkomst begeleid door een vrijwilliger. Hij is nu al meer dan 1 jaar vrijwilliger bij de locatie Berkenstede. 
 
Andere activiteiten 
Wij hebben de tablets gekoppeld aan een grootscherm waardoor deze ook ingezet kunnen worden voor andere activiteiten voor o.a de dagbesteding. 
Voorbeelden hiervan: 
-Krant lezen 
-Muziek luisteren
-Cordaan in beweging
-Dementie en herinnering app 
Voor individuele activiteiten worden de tablets ook gebruikt. Het spelen van spellen, bekijken van oude voorstellingen van Toon Hermans, foto's van de oude buurt en museum bezoek op afstand. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
 
Door de ervaring in Berkenstede zijn er momenteel gesprekken met de directie van de dagbesteding om dit initiatief te verbreden naar meerdere locaties binnen Cordaan. d' Oude Raai is reeds gestart met een tablet café in Beth Shalom en de Buitenhof is er ervaring opgedaan met het inzetten van tablets in de dagbesteding en de ervaringen hiervan zijn positief. Er is een handleiding opgesteld voor het inzetten van tablets op de dagbesteding deze kan gebruikt worden bij het starten van een digitale activiteit. 

Wij willen de stichting Cornuit bedanken voor de bijdrage aan dit project. Door de ondersteuning van dit project heeft u ervoor gezorgd dat de digitale  drempel is verlaagd voor de bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum Berkenstede. Wij hopen dat u in de toekomst soort gelijke initiatieven blijft ondersteunen. 
 
Bron: Elie Rusthoven (projectleider eHealth & Innovatie)